technologie

nářezové centrum
nářezové centrum.jpg

Nářezové centrum slouží k pořezu aglomerovaných materiálů, které se používají při výrobě nábytku, podle vytvořeného pořezového schématu. Toto schéma je vytvořeno optimalizačním programem Optimik, který ze vstupních údajů maximálně využije řezaný materiál tzn.  optimalizuje jeho výtěž s minimálním množstvím odpadu.    

Maximální rozměry vstupního materiálu, které je nářezové centrum schopno pořezat je 3200 x 3200. Standardní rozměry velkoplošných materiálů používaných při výrobě nábytku jsou 2800 x 2070.

lakovna
web 300x218.jpg

Nabízíme ruční i automatické lakování všech stupňů lesku, zvládneme i atypické tvary. Lakovací automat Cefla Easy 2000 s přetlakovou sušící kabinou pro dokonalé zasychání laku v bezprašných podmínkách. Ruční stříkací kabina Cefla. 

olepovačka
olepovačka.jpg

Olepovačka slouží k olepování bočních ploch nábytkových dílců. Jako nejčastěji používané materiály, které se na toto používají jsou ABS hrany ve třech základních tloušťkách - 0,5 mm, 1 mm a 2 mm. Šířky těchto hran jsou proměnné a jsou závislé na tloušťce olepovaného materiálu. Dále je zde možno olepovat i pomocí dýhových hran případně masivních nákližků do tloušťky 2 mm. Minimální tloušťka olepovaného materiálu je 8 mm a maximální tloušťka je 48 mm.

CNC.jpg
CNC obrábění

Pomocí tohoto stroje jsme schopni do příslušných dílců daného výrobku, vytvářet kompletní konstrukční spoje, otvory pro dané kování, drážky, polodrážky a řadu dalších konstrukčních prvků používaných při výrobě nábytku. Velkou výhodou tohoto stroje je velký upínací stůl, jehož rozměry jsou 3700 x 2012, který nám umožňuje upnutí celé tabule aglomerovaného materiálu.

plošný lis
plošný lis.jpg

Pomocí lisu se vytvoří lisovací tlak a teplota, která spolu s příslušným lepidlem vytvoří podmínky pro lepení dekoračních a podkladových materiálů na nosný materiál.  Mezi hlavní typy těchto materiálů řadíme dýhy a HPL lamináty. Parametry lisovacích desek jednoetážového lisu jsou 3000 x 1300.